PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

Hotarari adoptate» HCL nr. 3/28.01.2020 privind organizarea retelei scolare in comnua Virfurile [...] -
» HCL nr. 64/26.11.2020 - privind aprobarea "Regulamentului de instituire si administrare..."[...] -
» HCL nr. 63/26.11.2020 - privind aprobarea Contractului de delegare [...] -
» HCL nr. 62/26.11.2020 - privind aprobarea Actului aditional nr. 3 [...] -
» HCL nr. 61/26.11.2020 - privind aprobarea Proiectului retelei scolare [...] -
» HCL nr. 60/26.11.2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 59/26.11.2020 - privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare [...] -
» HCL nr. 56/10.11.2020 - privind alegerea Viceprimarului comunei Virfurile -
» HCL nr. 55/10.11.2020 - privind organizarea comisiilor de specialitate [...] -
» HCL nr. 53/21.09.2020 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 15/18.02.2020 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investitie [...] -
» HCL nr. 14/18.02.2020 - privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli [...] -
» HCL nr. 13/18.02.2020 - privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 -
» HCL nr. 4/28.01.2020 privind modificarea Contractului de delegare [...] -
» HCL nr. 5/28.01.2020 pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de membru [...] -
» HCL nr. 6/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si functionare [...] -
» HCL nr. 7/28.01.2020 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...] -
» HCL nr. 8/28.01.2020 pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari [...] -
» HCL nr. 9/28.01.2020 pentru aprobarea platii cotizatiei anuale [...] -
» HCL nr. 48/31.08.2020 - privind modificarea bugetului local pe anul 2020 -
» HCL nr. 49/31.08.2020 - pentru aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere [...] -
» HCL nr. 50/31.08.2020 - privind modificarea si completarea HCL nr. 66/28.11.2019 [...] -
» HCL nr. 67/14.12.2020 - privind instituirea unor facilitati fiscale [...] -
» HCL nr. 68/14.12.2020 - privind stabilirea plafonului creantelor fiscale [...] -
» HCL nr. 72/21.12.2020 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 -
» HCL nr. 73/21.12.2020 - pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local [...] -
» HCL nr. 74/21.12.2020 - privind insusirea si aprobarea situatiei bunurilor receptionate [...] -
» HCL nr. 75/21.12.2020 - privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare de merit [...] -
» HCL nr. 83/21.12.2020 - privind stabilirea modului de efectuare a pazei comunale [...] -
» HCL nr. 3/25.01.2021 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant [...] -
» HCL nr. 4/25.01.2021 - privind aprobarea Planului de actiuni [...] -
» HCL nr. 5/25.01.2021 - pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local [...] -
» HCL nr. 6/25.01.2021 - pentru aprobarea platii cotizatiei anuale [...] -
» HCL nr. 10/29.03.2021 - privind organizarea Grupului de lucru propriu [...] -
» HCL nr. 11/29.03.2021 - privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire [...] -
» HCL nr. 12/29.03.2021 - privind revocarea HCL nr. 7/27.02.2019 [...] -
» HCL nr. 13/29.03.2021 - privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -
» HCL nr. 14/29.03.2021 - privind stabilirea unor masuri privind buna gospodarire [...] -
» HCL nr. 15/29.03.2021 - privind aprobarea Planului de actiune pe anii 2021-2022 [...] -
» HCL nr. 16/29.03.2021 - privind aprobarea efectuari studiului de fezabilitate [...] -
» HCL nr. 17/29.03.2021 - privind inregistrarea UAT comuna Virfurile [...] -
» HCL nr. 20/19.04.2021 - privind aprobarea utilizarii excedentului anului precedent -
» HCL nr. 21/19.04.2021 - privind aprobarea Programului anual al achiztitiilor publice pentru anul 2021 -
» HCL nr. 22/19.04.2021 - privind adoptarea bugetului general [...] -
» HCL nr. 26/24.05.2021 - privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020 -
» HCL nr. 27/24.05.2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 -
» HCL nr. 28/24.05.2021 - privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara [...[ -
» HCL nr. 29/24.05.2021 - pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii [...] -
» HCL nr. 30/12.07.2021 - pentru aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare [...] -
» HCL nr. 31/12.07.2021 - pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare [...] -
» HCL nr. 32/12.07.2021 - privind executia bugetului general al comunei Virfurile [...] -
» HCL nr. 33/12.07.2021 - privind validarea sumei de [...] -
» HCL nr. 34/12.07.2021 - privind modificarea Contractului de Delegare [...] -
» HCL nr. 35/12.07.2021 - privind acordarea unui mandat special [...] -
» HCL nr. 36/19.04.2021 - privind aprobarea alegerii doamnei consilier [...] -
» Dispozitia nr. 60/05.07.2021 - privind convocarea Consiliului Local a comunei Varfurile [...] -
» HCL nr. 39/27.09.2021 - privind rectificarea bugetului local al comunei Virfurile [...] -
» HCL nr. 40/27.09.2021 - privind stabilirea spatiului necesar pentru colectarea deseurilor [...] -
» HCL nr. 41/27.09.2021 - privind stabilirea spatiului necesar [...] -
» HCL nr. 42/27.09.2021 - privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE ACTIUNE [...] -
» HCL nr. 45/25.10.2021 - privind rectificarea bugetului local al comunei Varfurile pe anul 2021 -
» HCL nr. 46/25.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ [...] -
» HCL nr. 47/25.10.2021 - privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ [...] -
» HCL nr. 54/06.12.2021 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Varfurile pe anul 2021 -
» HCL nr. 55/06.12.2021 - privind aprobarea Proiectului retelei scolare a unitatilor de invatamant [...] -
» HCL nr. 56/06.12.2021 - privind aprobarea cuantumului si numarului burselor scolare de merit si de ajutor social -
» HCL nr. 57/06.12.2021 - privind delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transportul separat [...] -
» HCL nr. 58/06.12.2021 - privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Varfurile [...] -
» HCL nr. 61/22.12.2021 - privind rectificarea bugetului local al comunei Virfurile pe anul 2021 -
» HCL nr. 65/22.12.2021 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 -
» HCL nr. 73/22.12.2021 - privind stabilirea modului de efectuare a pazei comunale in comuna Virfurile pentru anul 2022 -
» HCL nr. 74/22/12/2021 - pentru aprobarea platii cotizatiei anuale de membru a Asociatiei "Grup de Actiune Locala Sebis-Gurahont-Halmagiu" aferent anulilor 2020 si 2021 -
» Proces verbal nr. 5230/22.12.2021 - privind ordinea de zi -