PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Bugetul general al comunei Virfurile - pe anul 2008
» Proiect de buget al comunei Varfurile, jud. Arad - pentru anul 2011
» Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local - la data de 31.03.2017,in cuantum de peste 800 lei persoane fizice
» Lista debitorilor - persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante - in bugetul general consolidat,precum si cuantumul acestor obligatii la data de 31.03.2017 in cuantum de peste 5.000 lei
» Lista - Persoane Fizice
» Lista - Persoane Juridice
» Lista debitorilor - persoane fizice
» Lista debitorilor - persoane juridice
» Lista - cu functiile personalului platit din fonduri publice 30.09.2017
» Lista personalului platit din fonduri publice - la data de 31.03.2018
» Lista debitorilor - Persoane Fizice
» Lista debitorilor - Persoane Juridice
» Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice - 31.03.2019
» Proiectul bugetului general de venituri si cheltuieli - al comunei Virfurile pe anul 2019 si estimari pe 2020,2021,2022
» Bugetul local - pe anul 2019
» Bilant - 31.03.2019
» Contul de executie - 31.03.2019
» Lista cu functiile personalului platit din fonduri publice - 30.09.2019
» Bilant - 30.09.2019
» Proiectul bugetului general de venituri si cheltuieli - pe anul 2020 si estimari pe 2021, 2022, 2023