PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Virfurile, judetul Arad are urmatoarea componenta:
 • Primar: Giurgelea Radu Tiberiu
 • Viceprimar: Borda Alexandru Ion Adam
 • Consilieri locali:
  • Banciu Toma - PSD
  • Betea Vasile - PNL
  • Borda Alexandru Ion Adam - PSD
  • Filip Radu-Traian - PSD
  • Florea Andrei - PNL
  • Igret Aurel - PSD
  • Iuga Florin - PNL
  • Ortan Mariana Doina - PSD
  • Petrisor Nicolaie - UNPR
  • Rot Cristian Petrisor - PNL
  • Tomse Ovidiu-Calin - PSRO
Fisiere:

» 2017
» Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli ale comunei Virfurile,jud.Arad pe anul 2017 si estimari pentru 2018,2019 si 2020
» Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excendentului anului precedent,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 3/14.02.2017 privind organizarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Virfurile pentru anul scolar 2017-2018
» Anexa la HCL nr. 3/14.02.2017
» HCL nr. 4/14.02.2017 pentru aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 3934/05.01.2015 incheiat intre Consiliul Local al comunei Virfurile si d-nul Mocanu Costel
» HCL nr. 5/14.02.2017 pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se preconizeaza a fi efectuate in anul 2017 cu ajutorul beneficiarilor Legii nr. 416/2001
» Anexa la HCL nr. 5/14.02.2017
» HCL nr. 6/14.02.2017 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Grupul de actiune Locala "Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu"
» HCL nr. 7/14.02.2017 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad, aferenta anului 2017
» HCL nr. 8/14.02.2017 pentru aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul Document de Pozitie privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad"
» HCL nr. 9/14.02.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare [...]
» HCL nr.15/23.03.2017 - privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
» HCL nr.16/23.03.2017 - privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei Virfurile,jud.Arad,pe anul 2017 si estimari pentru 2018,2019 si 2020
» Anexa 1 la HCL nr.16/23.03.2017
» Anexa 2 la HCL nr.16/23.03.2017
» HCL nr.17/23.03.2017 - privind aprobarea platii cheltuielilor de judecata din Dosarul civil nr.1206/238/2012
» HCL nr.18/23.03.2017 - privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
» HCL nr.19/23.03.2017 - privind stabilirea unor masuri privind buna gospodarire si infrumusetarea localitatilor comunei Virfurile si protectia mediului
» Anexa 1 la HCL nr.19/23.03.2017
» Anexa 2 la HCL nr.19/23.03.2017
» HCL nr.20/23.03.2017 - privind stabilirea modului de efectuare a pazei comunale in comuna Virfurile,pentru anul 2017
» HCL nr.21/23.03.2017 - privind respingerea cererilor persoanelor care au solicitat scutirea de plata taxei de coserit
» 2016
» 2015