PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Virfurile, judetul Arad are urmatoarea componenta:
 • Primar: Giurgelea Radu Tiberiu
 • Viceprimar: Borda Alexandru Ion Adam
 • Consilieri locali:
  • Toma Banciu - PSD
  • Betea Vasile - PNL
  • Borda Alexandru Ion Adam - PSD
  • Filip Radu-Traian - PSD
  • Florea Andrei - PNL
  • Igret Aurel - PSD
  • Iuga Florin - PNL
  • Ortan Mariana Doina - PSD
  • Petrisor Nicolaie - UNPR
  • Rot Cristian Petrisor - PNL
  • Tomse Ovidiu-Calin - PSRO
Fisiere:

» 2017
» Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli ale comunei Virfurile,jud.Arad pe anul 2017 si estimari pentru 2018,2019 si 2020
» Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii excendentului anului precedent,pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
» HCL nr. 3/14.02.2017 privind organizarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant de pe raza comunei Virfurile pentru anul scolar 2017-2018
» Anexa la HCL nr. 3/14.02.2017
» HCL nr. 4/14.02.2017 pentru aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. 3934/05.01.2015 incheiat intre Consiliul Local al comunei Virfurile si d-nul Mocanu Costel
» HCL nr. 5/14.02.2017 pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se preconizeaza a fi efectuate in anul 2017 cu ajutorul beneficiarilor Legii nr. 416/2001
» Anexa la HCL nr. 5/14.02.2017
» HCL nr. 6/14.02.2017 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei Grupul de actiune Locala "Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu"
» HCL nr. 7/14.02.2017 privind aprobarea platii cotizatiei anuale de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Arad, aferenta anului 2017
» HCL nr. 8/14.02.2017 pentru aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul Document de Pozitie privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Arad"
» HCL nr. 9/14.02.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare respectiv colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare [...]
» HCL nr.15/23.03.2017 - privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2017
» HCL nr.16/23.03.2017 - privind adoptarea bugetului general de venituri si cheltuieli al comunei Virfurile,jud.Arad,pe anul 2017 si estimari pentru 2018,2019 si 2020
» Anexa 1 la HCL nr.16/23.03.2017
» Anexa 2 la HCL nr.16/23.03.2017
» HCL nr.17/23.03.2017 - privind aprobarea platii cheltuielilor de judecata din Dosarul civil nr.1206/238/2012
» HCL nr.18/23.03.2017 - privind actualizarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor
» HCL nr.19/23.03.2017 - privind stabilirea unor masuri privind buna gospodarire si infrumusetarea localitatilor comunei Virfurile si protectia mediului
» Anexa 1 la HCL nr.19/23.03.2017
» Anexa 2 la HCL nr.19/23.03.2017
» HCL nr.20/23.03.2017 - privind stabilirea modului de efectuare a pazei comunale in comuna Virfurile,pentru anul 2017
» HCL nr.21/23.03.2017 - privind respingerea cererilor persoanelor care au solicitat scutirea de plata taxei de coserit
» HCL nr.24/27.04.2017 - privind stabilirea plafonului obligatiilor fiscare restranse la sfarsitul trimestrului si neachitate
» HCL nr.25/27.04.2017 - privind aprobarea incheierii unei suprafete de 50 mp teren inscris in C F
» HCL nr.26/27.04.2017 - privind respingerea cererii Cooperativei de Consum Varfurile
» HCL nr.29/25.05.2017 - privind executia bugetului general al Comunei Varfurile pe trimestrul I 2017
» HCL nr.30/25.05.2017 - pentru aprobarea modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Varfurile
» HCL nr.31/25.05.2017 - prin care se stabileste ca fmilia d-nei TAMAS LUCIA, din comuna Virfurile sat Lazauri nr. 35 se afla in situatie de necesitate datorita unui..
» HCL nr.32/25.05.2017 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr.33/25.05.2017 - privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2016
» HCL nr.34/25.05.2017 - pentru aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Virfurile
» HCL nr.35/25.05.2017 - pentru aprobarea infiintarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Virfurile
» HCL nr.36/25.05.2017 - pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare la Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Virfurile
» HCL nr.37/25.05.2017 - pentru aprobarea modificarii art.2 al HCL nr 39/30.06.2016
» HCL nr.38/25.05.2017 - privind aprobarea inchirierii unei incaperi in suprafata de 10 mp din Cladirea Caminul Cultural din satul Avram Iancu, care apartine domeniului public al comunei Virfurile
» HCL nr. 42/27.07.2017 privind executia bugetului general al Comunei Virfurile pe trimestrul II 2017
» HCL nr. 43/27.07.2017 privind validarea sumei cu care a fost rectificat bugetul local prin Dispozitia Primarului nr. 69/12.07.2017 si rectificarea bugetului local
» HCL nr. 44/27.07.2017 - privind aprobarea prelungirii Contractului de inchiriere nr. [...]
» HCL nr. 45/27.07.2017 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1553/30.06.2009 [...]
» HCL nr. 46/27.07.2017 - pentru aprobarea prelungirii contractului de inchirere nr. 964/16.06.1999 [...]
» HCL nr. 47/27.07.2017 pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 964/16.06.1999 [...]
» HCL nr. 48/27.07.2017 - pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1630/15.06.2004 [...]
» HCL nr. 49/27.07.2017 - pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre Consiliul local al comunei Virfurile si d-nul GAZDOVICI ADALBERT [...]
» HCL nr. 50/27.07.2017 - pentru aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat intre Consiliul Local al comunei Virfurile si d-nul Rotaru Alexandru [...]
» HCL nr. 51/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Virfurile [...]
» HCL nr. 52/27.07.2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiei de sedinta
» HCL nr. 53/27.07.2017 privind aprobarea valorificarii unui volum de 140 mp de masa lemnoasa din padurea comunala, prin vanzare si consum propriu
» HCL nr. 53/27.07.2017 privind aprobarea valorificarii unui volum de 140 mc masa lemnoasa [...]
» 2016
» 2015