PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

ANUNTURI

CADASTRU INREGISTRARE SISTEMATICA IMOBILE

                     

                        CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA V I R F U R I L E


         In anul 2011 s-a semnat Acordul de parteneriat intre scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar – Bucuresti, reprezentata prin Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTIAN  VLADESCU si Primaria comunei VIRFURILE, reprezentata prin Primar – d-nul Radu Giurgelea, pentru implementarea proiectului "PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI INSTITUTIONALE DIN ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA".
         Acest proiect a fost initiat de scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar, a fost finantat de Uniunea Europeana – Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara nr.6, DMI 6.1 "Pentru o viata mai buna" si are drept scop reducerea disparitatilor si inegalitatilor existente in accesul la servicii medicale primare, imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor medicale si sociale pentru populatia vulnerabila, repartizarea judicioasa si perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane din reteaua de asistenta medicala comunitara in cele 10 judete din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.
         Obiectivul acestui parteneriat il constituie asigurarea accesului la servicii de asistenta medicala comunitara prin infiintarea, dotarea si punerea in functiune a unui centru pilot de asistenta medicala comunitara, pentru o perioada de 3 ani.
         CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA VIRFURILE isi desfasoara activitatea la sediul Caminului Cultural din satul Lazuri, comuna Virfurile, de Luni – Vineri, intre orele 09.00 – 14.00

» Anunt - In etapa 3 de elaborare a propunerilor -
» Anunt - privind organizarea licitatiei de vanzare masa lemnoasa taieri accidentale I -
» Lista - cu persoanele desemnate pentru acordarea asistentei privind completarea si/sau depunerea, precum si transmiterea declaratiei unice -
» Cerere de redeschidere cont -
» Anunt nr. 1094/14.03.2019 -
» Anunt nr. 1455/03.04.2019 - privind organizarea licitatiei de vanzare masa lemnoasa taieri accidentale I -
» Anunt nr. 1908/25.04.2019 - Compartimentul Taxe si Impozite din cadrul primariei a emis Somatia 1158 din data de 28.03.2019 [...] -
» Anunt nr. 2081/08.05.2019 - privind organizarea licitatiei/negocierii de vanzare masa lemnoasa taieri accidentale I -
» Caiet de sarcini - cu privire la pregatirea si desfasurarea licitatiei de masa lemnoasa -
» Anunt prealabil nr. 2432/13.06.2019 - privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului -
» Anunt colectiv nr. 41660/20.12.2019 - pentru comunicarea prin publicitate -
» Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului -
» Anunt - in vederea stabilirii numarului real de persoane eligibile pentru plata taxei de salubrizare [...] -
» Catre, Inspectoratul judetean in constructii Arad - Nr. 614/03.02.2021 -
» Model - de cerere de inscriere ca personal de recensamant -
» Anunt nr. 3092/16.08.2022 -