PRIMARIA COMUNEI VIRFURILE

Judetul Arad

ANUNTURI

                     

                        CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA V I R F U R I L E


         In anul 2011 s-a semnat Acordul de parteneriat intre scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar – Bucuresti, reprezentata prin Manager de Proiect POSDRU: Prof. Univ. Dr. CRISTIAN  VLADESCU si Primaria comunei VIRFURILE, reprezentata prin Primar – d-nul Radu Giurgelea, pentru implementarea proiectului "PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE SI INSTITUTIONALE DIN ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA".
         Acest proiect a fost initiat de scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar, a fost finantat de Uniunea Europeana – Fondul Social European, prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara nr.6, DMI 6.1 "Pentru o viata mai buna" si are drept scop reducerea disparitatilor si inegalitatilor existente in accesul la servicii medicale primare, imbunatatirea accesului si calitatii serviciilor medicale si sociale pentru populatia vulnerabila, repartizarea judicioasa si perfectionarea pregatirii profesionale a resurselor umane din reteaua de asistenta medicala comunitara in cele 10 judete din regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU.
         Obiectivul acestui parteneriat il constituie asigurarea accesului la servicii de asistenta medicala comunitara prin infiintarea, dotarea si punerea in functiune a unui centru pilot de asistenta medicala comunitara, pentru o perioada de 3 ani.
         CENTRUL DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA VIRFURILE isi desfasoara activitatea la sediul Caminului Cultural din satul Lazuri, comuna Virfurile, de Luni – Vineri, intre orele 09.00 – 14.00