INSTITUȚII SUBORDONATE

Şcoala Generală comuna Vârfurile se găseşte pe şoseaua naţională Arad – Brad – Deva. Şcoala funcţionează în două corpuri de clădire. În aşa numita ” Şcoala Veche “, construită în anul 1925, funcţionează Grădiniţa cu P.N. Vârfurile şi C.D.I – ul. În ” Şcoala Nouă ” , construită în anul 1936 sunt amplasate sălile de lasă, laboratorul de fizică – chimie – biologie, sala profesorală, secretariatul şi direcţiunea. În incita şcolii mai există şi o sală de sport. Şcoala Generală comuna Vârfurile este o unitate cu personalitate juridică având în subordine următoarele structuri: Grădiniţa cu PN Avram Iancu, Grădiniţa cu PN Lazuri, Grădiniţa cu PN Vârfurile, Şcoala cu cls. I – IV Avram Iancu, Şcoala cu cls. I – IV Lazuri, Şcoala cu cls. I – IV Măgulicea, Şcoala cu cls. I – IV Mermeşti, Şcoal cu cls. I – IV Poiana. Se pare că prima şcoală cu clasele I – IV a luat fiinţă în anul 1820 şi a funcţionat în casa parohială a bisericii, construcţie care s-a realizat odată cu biserica. Primii învăţători au fost preoţii bisericii: Adam Feier, George Feier, Iosif Sirca, Nicolae Sirca şi Ioan Crainic, care era preot şi la Vidra.Şcoala avea o singură sală de clasă unde învăţau toţi elevii claselor I – IV.

Din punct de vedere al structurii confesionale, situația în Comuna Vârfurile se prezintă astfel : ortodocși – 39,89%; romano-catolici 17,7%; reformați 15,8%; penticostali 14,92%; baptiști 4,53%; adventiști – 1,2 % și 4,82% nedeclarați.