Programe și strategii

Strategia de dezvoltare

Strategia de dezvoltare a comunei Vârfurile 2021-2027

Nr. crt.

Domeniul de interventie

Obiectiv General

Obiectiv specific

Proiecte propuse

Institutia responsabila

Surse de finanțare potențiale

Termen de realizare

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructura tehnico – edilitară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi cultură

Educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea rețelelor de infrastructură edilitară și adaptarea lor la măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și la tehnologii de reducere a poluării aerului, solului și apelor;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea surselor de poluare și a procesului de degradare a factorilor de mediu prin promovarea eficienței energetice și a utilizării resurselor regenerabile;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii educaționale şi imbunătăţirea accesului locuitorilor la procesul de educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii educaționale şi imbunătăţirea accesului locuitorilor la procesul de educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modernizarea tuturor drumurilor din comuna Vârfurile

 

 

Modernizarea tuturor străzilor secundare din satul Vârfurile 

 

 

Finalizarea modernizării strazilor din satul avram Iancu

 

UAT

 

Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

2026

 

Modernizare DC 42 sat Mermești 

 

Cresterea accesului populației la servicii de apă, canal si gaz metan

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii de utilitati

 

Realizarea rețelei de  gaze  in toată  Comuna Vârfurile

 

 

Realizarea unei rețele de  iluminat public  moderne in toată  Comuna Vârfurile

 

 

Extinderea reţelei de apă  în localitatile arondate

 

 

UAT

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

UAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea poluării prin utilizarea resurselor regenerabile

 

 

 

Reabilitare drumuri de  exploataţie agricolă

 

 

Realizarea unui sistem smart de prevenire a inundațiilor și a evenimentelor meteo extreme generate de schimbările climatice

 

 

 

 

 

 

UAT

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026

 

 

Reabilitare drumuri forestiere

    

 

 

Modernizarea sistemului de salubrizare in Comuna Vârfurile

 

 

Modernizarea activităţii de gospodărire a deşeurilor prin dotarea cu pubele de gunoi pentru toate gospodăriile, in vederea colectarii selective.

 

 

 

 

UAT

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

Eficientizarea consumului de energie și reducerea poluării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducerea   procesului de degradare a factorilor de mediu

 

Montarea de panouri fotovoltaice pe toate clădirile administrative(Scoală, Gradiniță, Cămin Cultural, , Dispensar medical, Primărie)

 

Infiinţare Parc Eolian pentru producerea energiei neconvenționale în comună

 

 

 

 

 

UAT

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

 

 

2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea accesului copiilor la procesul de educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invatamant

 

 

Consolidare/reabilitare și modernizare  Cămine Culturale

 

 

Realizarea unui sistem de încălzire centrală modern si eficient  în toate şcolile și grădinitele de pe raza comunei

 

 

 

UAT

CNI/Buget Local

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

2027

 

 

 

 

 

 

Dotarea cu mobilier ergonomic a școlilor/grădinițelor

 

 

 

 

 

 

 

Creșterea accesului la dispozitivele pentru educaţia la distanţă şi educaţia online, pentru toţi copii, în special pentru cei mai marginalizaţi

 

 

 

 

 

 

UAT

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

3.

 

 

 

 

UAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

Derularea de programe scolare tip “scoala dupa scoala”, accesibile tuturor copiilor

 

Realizarea unui parc/zonă recreativă

 

 

 

 

UAT şi Instituţiile de invăţământ din Comuna Vârfurile

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE/Program Național Anghel Saligny/Buget Local

 

 

 

 

 

 

 

2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi cultură

 

 

Modernizarea infrastructurii educaționale şi imbunătăţirea accesului locuitorilor la procesul de educaţie şi cultură

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii educaționale şi imbunătăţirea accesului locuitorilor la procesul de educaţie şi cultură

 

 

 

 

Dotarea cu echipamente pentru eficientizarea si modernizarea infrastructurii de invăţământ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea infrastructurii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotarea cu echipamente si software pentru eficientizarea si modernizarea infrastructurii de invăţământ

Dotarea cu echipamente IT (Calculatoare, tablete, table interactive,etc)

 

 

 

Modernizare și extindere clădire administrativă sediu primărie

 

 

           Construire teren de sport sintetic in   localitatea Vârfurile

 

 

 

           Construire sală de sport in     

            localitatea Vârfurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotarea cu programe si sisteme informatice de educaţie e-learning în şcolile din comună

UAT şi Instituţiile de invăţământ din Comuna Vârfurile

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027

 

 

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT Vârfurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţiile de invăţământ din Comuna Vârfurile

UAT

 

 

 

 

Fonduri Guvernamentale/Anghel Saligny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultură

 

 

Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, concomitent cu diversificarea oportunităților atractive de petrecere a timpului liber pentru locuitorii județului

 

 

 

Modernizarea clădirilor in care se desfăşoară activităţi culturale

 

 

Modernizare şi dotare aşezământe culturale

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

2027

 

UAT

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

Imbunătățire management in domeniul cultural

Dotarea bibliotecă locala

UAT

 

Realizarea unui Centru de zi multifuncţional in comuna

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

 

 

2027

 

 

Dezvoltarea potenţialului cultural

Achiziţie echipamente şi instrumente necesare desfăşurării activităţilor artistice

UAT

 

Dezvoltarea şi imbunătăţirea serviciilor Bibliotecii

Dezvoltarea din punct de vedere material şi achiziţia de publicaţii noi

UAT

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

2027

 

 

 

 

 

Lansări carte, simpozioane, cenacluri

UAT

 

 

Dezvoltarea colecţiilor muzeistice

Infiinţare muzeu şi colecţie muzeeală cu tematică istorică şi tradiţii din zonă

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Economie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificarea și modernizarea economiei și a serviciilor publice prin dezvoltarea capacităților de cercetare, inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprijinirea investitorilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilirea de facilitati fiscale si economice pentru atragerea de investitori

 

 

                Actualizare PUG

 

 

 

 

 

Sprijinirea la nivel local a societăţilor tinere in primii ani de activitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

 

 

 

Sprijinirea activităţilor cu profil agricol

 

 

 

Crearea, dezvoltarea infrastructurilor asociate dezvoltării agriculturii

Fonduri Guvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversificarea serviciilor publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încurajarea activitatilor mestesugaresti/ artizanale, inclusiv de comercializare

Cresterea calitatii serviciilor de educatie si medicale in mediul rural

 

 

 

 

 

 

Sustinerea infiinţării de grupuri de producători locali, asociaţii

 

Amenajare Hală agro industrială

 

Organizarea de târguri şi expoziţii pentru promovarea produselor locale

UAT

Asociaţii de producători

Fonduri Guvernamentale

 

 

 

2027

 

Sprijin pentru participarea la expoziţii si târguri a micilor producători locali

UAT, Asociaţii de producători

Buget local

 

Sprijin din partea Consiliului local pentru producători

UAT, Asociaţii de producători

Buget local

 

2027

 

Sprijinirea infiinţării de cabinete medicale in mediul rural

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

Sprijin pentru intreprinzatorii care infiinţează structuri de cazare

 

 

Incurajarea infiinţării şi dezvoltării de structuri de cazare in pensiuni

UAT, Intreprinzat privati

 

Dezvoltarea infrastructurii de turism asociate sporturilor de sezon

Dezvoltarea infrastructurii turistice in comuna Vârfurile

UAT

 

Incurajarea infiinţării şi dezvoltării structuri de cazare in pensiuni

UAT

 

 

 

 

 

Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de agrement

Realizarea de spatii de agrement in zonele cu potenţial turistic

 

 

UAT

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

5

Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Servicii

 

Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale  și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial de crestere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea sectorului turistic prin îmbunătățirea infrastructurii de profil în zone rurale și urbane și diversificarea serviciilor pentru nișele cu potențial de crestere

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate,  asistenţă socială şi protecţie socială

 

Turism

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situatii de Urgenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Sport

 

 

 

 

 

 

 

Modernizarea, eficientizarea și digitalizarea serviciilor publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sanatate si Asistenta Sociala

Dezvoltarea şi diversificarea infrastructurii de agrement

Valorificarea durabilă a patrimoniului imobil cultural cu potenţial turistic

Valorificarea patrimoniului ecumenic cu potenţial turistic

Reabilitarea/ renovarea monumentelor istorice

 

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

2027

 

Valorificarea durabilă a patrimoniului imobil cultural cu potenţial turistic

Valorificarea patrimoniului ecumenic cu potenţial turistic

Valorificarea durabilă a patrimoniului mobil cultural

 

Conservare, restaurare biserici

UAT

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

2027

 

Susţinerea meşteşugurilor tradiţionale

UAT

 

Promovarea . Comunei Vârfurile

Crearea si promovarea “brand”-ului local

UAT

 

Valorificarea durabilă a patrimoniului mobil cultural

 

 

Participarea la târguri şi expoziţii

UAT

 

UAT

2027

 

 

Investiţii in sistemele de management al riscurilor

Dezvoltarea de reţele de comunicare intre centrele de informare şi promovare turistică din zona si cele nationale/ internationale

UAT

2027

 

Lucrari de stabilizare si protectie a terenurilor impotriva alunecarilor si de combatere a eroziunii solului

UAT

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

2027

 

Investitii in sisteme de managent al riscurilor si a cresterii capacitatii de interventie in

situatii de urgenta

Modernizarea sistemului de deszapezire, prin achizitia de mijloace tehnice necesare pentru interventii/Dotarea cu utilaje a SVSU

 d

UAT

2027

 

Prezervarea biodiversităţii

Elaborarea sau actualizarea planurilor, strategiilor de management

UAT

2027

 

Încurajarea voluntariatului în acţiunile de curăţare a mediului înconjurător

UAT şi ONG-uri

2027

 

Acţiuni in vederea extinderii si modernizării infrastructurii de agrement si sportive

 

 

 

 

 

 

Digitalizarea și eficientizarea serviciilor oferite de Primăria Vârfurile/Consiliul local Vârfurile

 

 

Realizare/Extindere bază sportivă in comuna Vârfurile

 

 

 

 

 

 

Digitalizarea sistemului de funcționare intern al primariei și  modul de comunicare cu cetățenii prin următorele facilități:

v  plata on-line a taxelor și impozitelor, precum și a amenzilor de circulație;

v  posibilitatea depunerii unor cereri online și verificarea stadiului documentelor depuse (doar cu un număr de înregistrare);

v  eliberarea documentelor online (primirea lor pe email sau prin poștă);

v   

v   

v  adoptarea unui sistem de management transparent la nivel institutional;

UAT

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

 

            Reablitarea/

modernizarea/

extinderea si diversificarea

infrastructurii de

sanatate

 

 

 

 

 

 

 

 

   Modernizare si dotare dispensar uman in comuna Vârfurile

 

 

 

Realizare azil de bătrâni în localitate, cu fonduri nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

UAT, Consiliul Judeţean, Ministerul Sănătăţii

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

Acţiuni de promovare şi educare in domeniul sănătăţii

Realizarea unui Centru multifunctional de permanenţă Comuna Vârfurile

UAT

 

         Reablitarea/

modernizarea/

extinderea si diversificarea

infrastructurii de

sanatate

Derularea de programe in parteneriat cu medicii de familie si/sau alte institutii/ pentru cresterea nivelului de educatie in vederea mentinerii sanatatii

UAT, Medici de familie, Stomatologi, Medici specialişti

 

 

Sănătate, asistenţă şi protecţie socială

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate,  asistenţă socială şi protecţie socială

 

 

 

 

 

 

 

 

Reabilitarea, modernizarea, infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea cu echipamente

 

 

 

 

 

 

 

Derularea de programe de promovare destinate accesului la serviciile sociale

Realizarea unui Centrul Social de zi pentru persoane în vârstă

UAT

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

Construcția de locuinte sociale

UAT, Consiliul judeţean ONG-uri

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonduri nerambursabile

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sănătate, asistenţă şi protecţie socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate,  asistenţă socială şi protecţie socială

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate,  asistenţă socială şi protecţie socială

 

 

Promovarea educatiei incluzive prin eliminarea segregării si combaterea discriminării

Proiect pentru educaţie promovarea educatiei incluzive prin eliminarea segregarii si combaterea discriminarii (scoala dupa scoala, sau a doua sansa)

 

 

 

UAT, Consiliul judeţean ONG-uri

 

Stimularea ocupării prin intermediul activităţilor economice sociale

Sprijinirea initiativelor locale pentru dezvoltarea capacitatii antreprenoriale a persoanelor ce apartin grupurilor dezavantajate

UAT, ONG-uri

 

Activitati de dezvoltare comunitara integrata (informare/ consiliere/ mediere), in vederea cresterii gradului de coeziune

Organizare de campanii pentru combaterea discriminarii

UAT, ONG-uri

 

Cooperare si schimb de experienţă cu alte administraţii

Participarea in programele ce vizeaza transferul de expertiza din partea altor institutii de profil din Uniunea

Europena

UAT

 

Investitii in implementarea si certificarea sistemelor de management

 

 

 

 

 

 

 

Proiect privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al calitatii si implementarea si certificarea sistemelor de management integrate Calitate-Mediu

UAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2027

 

Fonduri nerambursabile UE ciclu financiar 2021-2027/Fonduri Guvernamentale